Tento zoznam je  poďakovaním tým ľuďom, ktorí nám pomohli vzniknúť, existovať alebo nám pomáhajú dodnes a pritom nie sú  členmi skupiny Normani. Patrí im naša neskonalá vďaka. Vo voľnom poradí sú to:

      Radon Tadlánek

      Marcela Tadlánková

      Juro Brezan a chalani z firmy Zeppelin z Trenčianskych Teplíc

      Zdeněk Žilák z Valašských Klobouk

      Otka Divílková, najlepšia trenčianska krajčírka

      Dandy Divílková

      Katarína Babičová, riaditeľka Trenčianskeho múzea

      Skupina historického šermu Wagus

      trenčianski skauti, hlavne Juro a Kájo

      Jana Masariková, koňáčka

      Juro Janiš, koňák

      Marian Žucha, koňák

      Marian Pilko a šofér Roman

      Peter Hlucháň a Peter Kotrha z Trenčianskej televízie

      Renata Kaščáková z Mestského úradu

      Miloš Hájek a Juraj Pilát zverolekári

      Vlado Ochodnícky, kováč

      Lucia Jablončíková

      p. Pury, stolár

      Míra zbrojár z Moravy

      Vašek Grešák, sedlár

      Romana Bieliková

      Norbert Kanaba, Pamas-foto

      Slávek Čáp

      Miroslav Zverbík

      Katka Hanzelová z Q-exu

      Tibor Štefánik z firmy Noba

      kolektív Trenčianskeho hradu

      Trenčianska nadácia

      firma Gleistein, laná